logopedie, stemtraining en coaching

Tarieven en vergoedingen

Kom je bij stemoptimaal voor stemtherapie (dus logopedische begeleiding) en heb je een verwijzing van de huisarts? Dan worden de behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Wel geldt voor volwassenen een wettelijk eigen risico van € 385,- euro voor zorg. Als u deze nog niet (volledig) hebt verbruikt, zullen de kosten voor de  behandelingen via uw zorgverzekering van uw eigen risico worden betaald. De kosten verschillen per zorgverzekeraar. Informeer bij uw verzekeraar wat deze zijn. Logopedische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Wil je stemcoaching? Dan gelden onderstaande prijzen. Deze zijn inclusief 21% BTW.

Losse coachingsessie van 1 uur

Gratis intake vooraf.

€ 70,00           

Losse ontspanningssessie van 1 uur                                                              

Bijv. larynxmassage of algehele ontspanning, rustadem en ontspannen stemgeving. Gratis intake vooraf.

€ 70,00           

Groepstraining/ workshop vanaf 1 uur

Excl. materiaal,  voorbereidingstijd en reiskosten.

Op aanvraag

Aangesloten en ingeschreven bij:

NVLF

NVLF

kwaliteitsregister paramedici

Kwaliteitsregister paramedici

NVSST

06 24922289

alet@stemoptimaal.nl