stemtrainer logopedist Rotterdam Vlaardingen

Alet Slokkers-van den Berg

Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door stemmen: zowel in spreken als zingen. In  2001 ging ik dan ook naar de vooropleiding voor zang lichte muziek. Maar zingen alleen was niet genoeg: ik wilde werken met stemmen en besloot logopedie te gaan studeren.

Opleiding
Al tijdens mijn opleiding heb ik me verder verdiept in de stem en alle mogelijkheden ervan. Ik trainde studenten journalistiek die het vak radio volgden en gaf college over stemmethodes aan instromers van de opleiding logopedie op Hogeschool Utrecht. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en ben ik naast afgestudeerd logopedist en stemspecialist ook docent stem op de opleiding Logopedie bij Hogeschool Rotterdam. Sinds 2019 geef ik zangcoaching aan leden van Transkoor 010.

Specialisaties en nascholing
Om mijn kennis op peil te houden volg ik met regelmaat cursussen en scholingen. Zo ben ik extra geschoold in manuele larynxmanipulatie (waarbij ik de larynx- en halsspieren in balans breng), stemtherapie voor beroepssprekers en mensen met niet-organische stemstoornissen,  de zangmethode Complete Vocal Technique en volg ik momenteel de master gezondheidspsychologie om mijn coachingsvaardigheden te vergroten.

In mijn vrije tijd zing ik nog steeds en speel ik altviool in diverse ensembles en orkesten.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en ben lid van de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF) , de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie (NVSST) en van een kwaliteitskring gespecialiseerd in stem.  
Daarnaast sta ik in het register  "méér dan larynxmanipulatie" ,

NVLF

NVLF

kwaliteitsregister paramedici

Kwaliteitsregister paramedici

NVSST

06 24922289

alet@stemoptimaal.nl