logopedie, stemtraining en coaching

Tarieven en vergoedingen

Kom je bij Stem Optimaal voor stemtherapie (dus logopedische begeleiding) en heb je een verwijzing van de huisarts? Dan worden de behandelingen vergoed vanuit het basispakket.
Wel geldt voor volwassenen een wettelijk eigen risico van € 385,- euro voor zorg. Als je deze nog niet (volledig) hebt verbruikt, zullen de kosten voor de  behandelingen via je zorgverzekering van het eigen risico worden betaald. De kosten verschillen per zorgverzekeraar. Informeer bij je verzekeraar wat deze zijn. Logopedische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Wil je stemcoaching? Dan gelden onderstaande prijzen.  
Deze zijn inclusief 21% BTW voor particulieren. Mag je dit op kosten van een bedrijf of organisatie volgen, passend in bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan, dan zijn de prijzen exclusief BTW. Op verzoek kan eerst een offerte worden gemaakt.

Losse coachingsessie van 1 uur

Vooraf telefonische intake zodat je alleen werkt aan wat je nodig hebt.

€   80,-           

4 coachingsessies van 1 uur

Afspreekmomenten in overleg en te verdelen over 1 jaar.

€ 300,-           

Telecoaching max. 30 minuten

Coaching via skype of facetime.

€   40,-           

Losse ontspanningssessie van 1 uur

Bijv. larynxmassage of algehele ontspanning, rustadem en ontspannen stemgeving.

€   80,-           

Groepstraining/ workshop vanaf 1 uur

Excl. materiaal, voorbereidingstijd en reiskosten.

Op aanvraag

Alet Slokkers is aangesloten en ingeschreven bij:

NVLF

NVLF

kwaliteitsregister paramedici

Kwaliteitsregister paramedici

NVSST

06 24922289

alet@stemoptimaal.nl