Vergoedingen en tarieven

Kom je bij Stem Optimaal voor logopedie en heb je een verwijzing van de huisarts?
Dan worden de behandelingen van bijna alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Wel geldt voor volwassenen een wettelijk eigen risico van € 385,- euro voor zorg. Als je deze nog niet (volledig) hebt verbruikt, zullen de kosten voor de  behandelingen via je zorgverzekering van het eigen risico worden betaald. De kosten verschillen per zorgverzekeraar. Informeer bij je verzekeraar wat deze zijn. Logopedische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Met zorgverzekeraar VGZ (en hiermee ook De Goudse, IZA, IZZ, Univé, ZEKUR en UMC) heeft Stem Optimaal in 2021 geen contract meer. Heb je een zuivere restitutiepolis? Dan worden toch alle kosten vergoed op het moment dat je het eigen risico hebt betaald. Bij andere soorten polissen, zoals een naturapolis, betaal je nog een eigen bijdrage. Infomeer gerust bij de verzekeraar als je hier vragen over hebt.

Logopedie

Op indicatie en verwijzing van een (huis)arts.
Logopedische behandeling is vrijgesteld van BTW.

€   40,-           

(Stem) coaching per uur

Vooraf telefonische intake zodat je alleen werkt aan wat je nodig hebt.
Dit bedrag is exclusief 21% BTW.

€   80,-           

Telelogopedie of coaching max. 30 minuten

Online logopedische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.
Online coachingssessies zijn exclusief 21% BTW.

€   40,-           

Losse ontspanningssessie van 30 minuten/1 uur

Bijv. ontspannen van het larynxgebied (manuele larynx facilitatie) of algehele ontspanning, rustadem en ontspannen stemgeving.
Dit bedrag is exclusief 21% BTW.

          €  40,-/80,-    

Groepstraining/ workshop vanaf 1 uur

Excl. materiaal, voorbereidingstijd en reiskosten.

Op aanvraag

06 24922289

 alet@stemoptimaal.nl