Revalidatie na de intensive care

gevolgen en begeleiding na beademing

Door het coronavirus liggen op dit moment meer mensen aan de beademing op de intensive care dan ooit. Vaak zelfs langer dan een week. Wat zijn de consequenties van (langdurige) beademing op de ademhaling en de stem.

  • Moe en benauwd. Zelfs na ontslag uit het ziekenhuis is de kans aanwezig dat je nog steeds benauwd bent. Door het lang niet of nauwelijks gebruiken van de ademhalingsspieren zoals het middenrif, worden deze kleiner. Het gevolg is dat ze niet meer optimaal werken en weer sterker moeten worden, waardoor is je snel buiten adem bent of je benauwdheid voelt.

  • Slikken gaat moeizaam. Als je aan de beademing hebt gelegen, krijg je lange tijd geen voedsel binnen via de normale weg. De spieren die je gebruikt om te kauwen en te slikken zijn net als de ademhalingsspieren kleiner en slapper geworden. Kauwen en slikken kosten meer moeite dan voorheen.

  • Heesheid en moeilijk spreken. Door het intuberen (de slang die de luchtpijp ingaat) kunnen de stembanden zijn geraakt met heesheid tot gevolg. Het spreken kan dan erg vermoeiend zijn, zeker ook omdat de ademhalingsspieren ook nog niet op sterkte zijn. Over het algemeen is dit tijdelijk en herstelt dit na verloop van tijd weer, maar soms blijft er heesheid bestaan en kan extra hulp hierbij helpen om dit te verminderen.

In alle gevallen wordt in het ziekenhuis al een revalidatietraject gestart. Zo wordt bijvoorbeeld de hulp van een fysiotherapeut ingeroepen voor het trainen van de nodige spieren of een logopedist gevraagd om te ondersteunen bij het slikken, de stem of het ademen en geeft de diëtist advies over het eten en drinken. Toch kan het zijn dat de klachten nog steeds aanwezig zijn bij thuiskomst. Het eerste wat natuurlijk moet gebeuren is uitrusten, uitzieken en het lichaam de tijd geven om te herstellen.

Blijven de klachten bestaan?
Dan is het mogelijk om je aan te melden bij Stem Optimaal, ook online.
Met ademhalingsoefeningen trainen we de ademhalingsspieren en kan controle over de ademhaling worden vergroot, waardoor de benauwdheid vermindert. Daarnaast kan er gericht geoefend worden om de spieren die nodig zijn bij het eten en drinken te verstevigen, waardoor ook het slikken gemakkelijker kan gaan. Mocht ook heesheid een rol spelen, dan geef ik gerichte oefeningen om de stembandsluiting te vergroten waardoor eventuele heesheid kan verminderen. Ervaar je (een van) bovenstaande restverschijnselen? Neem dan contact op voor extra ondersteuning bij je herstel.

Alet Slokkers-van den Berg

Bronnen: RIVM, IC CONNECT

©stemoptimaal

 alet@stemoptimaal.nl