logopedie, stemtraining en coaching

Stemcoaching

Een goed verhaal is belangrijk. Maar hoe dit wordt gebracht tijdens bijvoorbeeld een presentatie, is essentieel. Je wilt de ander immers inspireren, enthousiasmeren en/of overtuigen. Stem Optimaal is expert in het aanleren en gebruiken van juiste spreek- en stemtechnieken om dit te bewerkstelligen. Zo kun je na stemcoaching een boodschap helder en met de juiste toon overbrengen. 

Voorbeelden van coachingtrajecten:

  • Verstaanbaar en luid spreken voor groepen.
  • Zelfverzekerd en ontspannen overkomen.
  • Rust bewaren tijdens het spreken.
  • Aandacht van de luisteraars vasthouden.
  • Verschillende stemtechnieken inzetten.
  • Je lichaam als ondersteuning gebruiken bij het spreken.
  • Stemproblemen voorkomen.

In een eerste gesprek wordt geïnventariseerd waar de werkpunten liggen. Aan de hand van deze punten wordt een op maat gemaakt plan opgesteld. Al in de eerste sessie worden tips meegegeven die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Door tips en oefeningen meteen te integreren wordt het een kleine moeite om met stem en presentatie aan de slag te gaan. Dit vergroot het resultaat en versneld het proces om nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Afhankelijk van de doelen kunnen al in twee of drie sessies resultaten worden behaald. Denk hierbij aan het voorbereiden van een sollicitatiegesprek of een eenmalige presentatie. Voor meer structurelere veranderingen kunnen meer sessies worden geadviseerd. Dit gaat te allen tijde in overleg.

De tarieven voor stemcoaching vindt u onderaan de pagina. Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te plannen. 

Losse coachingsessie van 1 uur

Vooraf telefonische intake zodat je alleen werkt aan wat je nodig hebt.

€   80,-           

4 coachingsessies van 1 uur

Afspreekmomenten in overleg en te verdelen over 1 jaar.

€ 300,-           

Telecoaching max. 30 minuten

Coaching via skype of facetime.

€   40,-           

Losse ontspanningssessie van 1 uur

Bijv. larynxmanipulatie of algehele ontspanning, rustadem en ontspannen stemgeving.

€   80,-           

Groepstraining/ workshop vanaf 1 uur

Excl. materiaal, voorbereidingstijd en reiskosten.

Op aanvraag

06 24922289

alet@stemoptimaal.nl